Kent u de Bewoners Vereniging Schiedam-Zuid, de BVSZ, al? Al meer dan 45 jaar ondersteunt de vereniging bewoners uit de wijk om de woon- en leefsituatie in de wijk Zuid te verbeteren. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die onderverdeeld zijn in verschillende werkgroepen, zoals Huurdersbelangen, Stadsvernieuwing/Milieu en de Redactie van de Gorzette (ons verenigingsblad). Samen met groepen actieve leden (straatteams en klankbordgroepen) onderhouden wij contacten met vele instanties zoals de Gemeente, het WOT (Wijk Ondersteunings Team) en Woonplus, en nemen wij deel aan het Wijkoverleg.

Voor slechts € 7,00 per jaar kunt u lid worden en daarvoor krijgt u ondersteuning en advies bij contacten en instanties en 4 keer per jaar de Gorzette.

Let op: In verband met de overheidsmaatregelen rond het coronavirus zijn alle activiteiten afgelast. Neem contact op met de organisator van de betreffende activiteit voor meer informatie.

Nieuws:

Sport of cultuur te duur? Dock helpt!

Willen je kinderen meedoen met sport of cultuur? Maar is er thuis te weinig geld?…

Kleedjesmarkt 11 juli

Op 11 juli wordt weer een kleedjesmarkt georganiseerd. Vanwege storingen in de gemeentelijke systemen is…

Wijknieuws mei 2021

Door het vervallen van de wijkoverleggen i.v.m. corona, schrijft wijkregisseur Marcel Kreuger nu maandelijks een…

Nieuwe kledingbank in De Gorzen

Afgelopen jaar ontvingen WOT, Dock en de BVSZ meerdere signalen over de toenemende armoede in…

Huurdersbelangen brengt eerste nieuwsbrief uit

Huurdersbelangen Organisatie Woonplus, ook bekend als “HOW”, is een vrijwilligersorganisatie die de collectieve belangen van…

BVSZ wil inspraak parkeerproblematiek

De Bewonersvereniging heeft een brief gestuurd naar de gemeenteraad over de kwestie: betaald parkeren in…