Bestuursvergaderingen vinden plaats in de Leliestraat 10

Functie
Naam
Adres
Telefoon
Voorzitter B. van ’t Hoen Beierlandsestraat 19 06-19608345
Penningmeester  W. Vogel Leliestraat 10  010-4730503
Bestuurslid A. Bons Volkerakstraat 18 010-4731045
Bestuurslid H. Grob Zuidlandsestraat 7 010-4735931
Bestuurslid J. Loekemeijer    
       
       
Ereleden H. Bogerd † (in herinnering)  
  J. Joore † (in herinnering)  
  N. Bogerd    
  W. van Vessem    
  J. Bijloo    
  G. v.d. Bosch    

  • Contributie:

    • IBAN NL14INGB0003592551 ten name van: Penningmeester BVSZ, Schiedam
    • Bij het overmaken van betalingen gaarne uw lidnummer en/of factuurnummer vermelden.