Bestuursvergaderingen vinden plaats in de Leliestraat 10

Functie
Naam
Adres
Telefoon
Voorzitter A.Bons  Volkerakstraat 18 010-4731945
Vice-Voorzitter J. Bijloo Geervlietsestraat 37b 010-4268166
Penningmeester  W. Vogel Leliestraat 10  010-4730503
Secretaris G. v.d. Bosch Klaaswaalsestraat 11a 06-20149855
Redacteur M. Verwaaijen Willemskade 24 06-24742217
Bestuurslid H. Grob Zuidlandsestraat 7 010-4735931
       
Opbouwwerk S.Dingler Leliestraat 10 0610503833
Ereleden H. Bogerd † (in herinnering)  
  J. Joore † (in herinnering)  
  N. Bogerd    
  W. van Vessem    

  • Contributie:

    • IBAN NL14INGB0003592551 ten name van: Penningmeester BVSZ, Schiedam
    • Bij het overmaken van betalingen gaarne uw lidnummer en/of factuurnummer vermelden.