Sinds de oprichting in oktober 1972 is de Bewoners Vereniging Schiedam Zuid (BVSZ) alleen maar gegroeid en steeds volwassener geworden. Samen met de gemeente Schiedam wordt continu gezocht naar oplossingen van problemen, die het leefgenot in de wijk bedreigen. Daarnaast dragen wij ideeën aan die kunnen bijdragen aan een nog betere woonomgeving. De Bewoners Vereniging Schiedam Zuid wil een vereniging zijn van en voor de bewoners. Zonder u kunnen wij dan ook niets! Word lid voor € 7,- per jaar en ontvang het boek ‘Een wijk met Pit’ gratis. Voorts ontvangt u vier maal per jaar de Gorzette. En draag daarmee bij aan uw eigen buurt. “Hoe kunt u lid worden”?

U kunt een briefje schrijven of een email sturen, maar veel plezieriger is het , als u even naar ons kantoor komt. Tijdens de spreekuren op:

  • Dinsdag- en donderdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur

is daar een van onze medewerkers, die uw gegevens noteert en u verder helpt met de afhandeling. Na het voldoen van de eerste contributie krijgt u het boek ‘Een wijk met Pit’ gratis aangeboden. Voorts ontvangt u viermaal per jaar de Gorzette, ons informatieve wijkblad, en het jaarverslag plus uitnodigingen voor vergaderingen en informele wijkbijeenkomsten. Bovendien kunt u op onze actieve leden een beroep doen om advies en uitleg en u kunt ook zelf een rol spelen in de belangenbehartiging van de wijkbewoners. Toch liever een email? Stuur dan een e-mail met uw naam en adres naar Ger van den Bosch, secretaris van de Bewoners Vereniging: B.V.S.Z@kpnmail.nl. Alvast hartelijk dank voor uw steun! “Bent u al lid en u wilt digitaal de Gorzette ontvangen?” Dat kan door een e-mail te sturen naar het e-mailadres van de redactie redactieGorzette@gmail.com  en uw naam, adres en lidnummer vermelden. (Uw lidnummer staat op de adressticker!)