Bobby Scheepe is sinds 2024 de wijkregisseur van de wijk Zuid en heeft het stokje overgenomen van Marcel Kreuger. Elke wijkregisseur heeft een andere wijk gekregen, waardoor Marcel nu in Schiedam Oost zit en Bobby in Zuid. De wijkregisseur heeft nauw contact met bewoners, ondernemers, sociaal werkers, wijkondersteuningsteam, politie en de woningcorporatie. Hiermee is de wijkregisseur vaak het gezicht van de gemeente en eerste aanspreekpunt voor de wijk.

De wijkregisseur kijkt welke behoeften er in een wijk zijn. Dit geeft hij of zij door aan de medewerkers en het bestuur van de gemeente. Zo worden deze behoeften zoveel mogelijk meegenomen  in de plannen en de uitvoering daarvan. De wijkregisseur zorgt er dus voor dat Schiedammers mee kunnen denken over hun eigen wijk. Dat zoveel mogelijk Schiedammers participeren, oftewel meedoen en meedenken, is heel belangrijk voor de gemeente Schiedam.

Heeft u vragen voor de wijkregisseur? Vul dan het contactformulier in op de website van de gemeente Schiedam:

https://www.schiedam.nl/a-tot-z/mijn-wijk-zuid