Kent u de Bewoners Vereniging Schiedam-Zuid, de BVSZ, al? Al meer dan 50 jaar ondersteunt de vereniging bewoners uit de wijk om de woon- en leefsituatie in de wijk Zuid te verbeteren. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die onderverdeeld zijn in verschillende werkgroepen, zoals Huurdersbelangen, Stadsvernieuwing/Milieu en de Redactie van de Gorzette (ons verenigingsblad). Samen met groepen actieve leden (straatteams en klankbordgroepen) onderhouden wij contacten met vele instanties zoals de Gemeente, het WOT (Wijk Ondersteunings Team) en Woonplus, en nemen wij deel aan het Wijkoverleg.

Voor slechts € 7,00 per jaar kunt u lid worden en daarvoor krijgt u:
– ondersteuning en advies bij contacten en instanties
– 4 keer per jaar de Gorzette en jaarlijks het jaarverslag

Bestuur BVSZ, Leliestraat 10, 3114 NK Schiedam, telefoon 010 – 473 05 03.
Dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
Lever uw aanmelding in bij de BVSZ of mail uw gegevens naar b.v.s.z@kpnmail.nl.