Verzet bomenkap op de Westfrankelandsedijk

Een bijzondere avond vanavond in de Aleidazaal. Afgeladen met mensen en daar zou je eigenlijk heel blij om moeten zijn.
De aanleiding was echter minder: de informatieavond over de plannen tot het kappen van een aantal bomen op de Westfrankelandsedijk). Mijn mening over deze kwestie heb ik enkele dagen geleden al gedeeld.

Vanavond dus een zaal met boze bewoners, niet alleen uit West en Zuid, maar ook uit andere delen van de stad.
Na een avond van presentatie, insprekers, vragen en antwoorden werd aan de aanwezige raadsleden gevraagd, wat hun reactie was op deze avond.

Namens D66 heb ik gezegd te hopen, dat het college deze plannen stopzet en met de bewoners in overleg gaat, om samen tot een bevredigende oplossing te komen (ook de boodschap die ik enkele dagen geleden deelde).
Dit geluid kwam, in diverse varianten, ook bij de overige aanwezige fracties vandaan.

Tot slot gaf wethouder Van Steenderen aan, dat het college morgen over deze kwestie overlegt en de uitkomst hiervan vervolgens zal delen met de raad. Hij gaf aan te verwachten, dat de diverse moties die hierover al aangekondigd waren, uiteindelijk niet nodig zullen zijn.
Met andere woorden: we gaan terug naar de tekentafel.

Een succes voor de vele bewoners en overige belanghebbenden. Maar enorm jammer, dat er uiteindelijk een drukbezochte informatieavond voor nodig was.
Dit besluit had wat mij betreft al enkele weken geleden genomen kunnen worden. Dat had heel veel boosheid en onbegrip gescheeld.

Daarbij is deze kwestie een goede aanleiding te bekijken, waarom het bij sommige projecten in Schiedam prima loopt met de participatie, maar op andere plekken niet.

Tot slot: mijn complimenten voor de aanwezigen bij deze avond. Ondanks de boosheid bleef iedereen respectvol. Mensen konden uitspreken en er werd geluisterd.
Dat we dit op deze wijze met elkaar kunnen doen, maakt mij trots. Het ging om de argumenten, niet om lawaai.