Maandagavond 20 september hebben twee partijen die deel uitmaken van het Schiedamse College van B&W besloten zich terug te trekken uit de coalitie. Het betreft hier de partijen Groen Links en lokale partij Progressief Schiedam. Daaropvolgend heeft wethouder Ooijevaar, die namens deze twee partijen wethouder was, zijn ontslag aangeboden.

Uit de verklaringen van Groen Links en Progressief Schiedam valt op te maken, dat de coalitie niet eensgezind was over de mobiliteitsvisie en het invoeren van betaald parkeren. Officieel is nog niet aangegeven wat de gevolgen zijn van deze breuk in de coalitie voor het invoeren van betaald parkeren. Echter aangezien dit als reden voor de breuk wordt aangegeven, mag er van uitgegaan worden dat het invoeren van het betaald parkeren vertraagd wordt of mogelijk helemaal niet doorgaat.

De Bewoners Vereniging Schiedam-Zuid is blij dat het betaald parkeren voorlopig van de baan lijkt te zijn. De BVSZ is geen voorstander, maar ook geen tegenstander van betaald parkeren. De bewonersvereniging maakt zich hard voor goede inspraak vanuit de bewoners en moest helaas vaststellen dat, mede door de corona situatie, de inspraak in dit traject zeer onvoldoende was.

De verklaring van Groen Links kunt u hier lezen.

De verklaring van Progressief Schiedam kunt u hier lezen.

De reactie van de partijen VVD, CDA en AOV kunt u lezen op de site van Schie.