Geacht Gemeentebestuur en Gemeenteraad,

Hierbij onze reactie op het voornemen om betaald parkeren in te voeren.

Wij betreuren het nog steeds dat er geen fysiek overleg plaatsvindt tussen de bewoners en de gemeente. Juist bij zo’n onderwerp als betaald parkeren is dat voor de acceptatie van dit plan van groot belang. Ons bestuur heeft meegewerkt aan een tweetal online vergaderingen en kreeg sterk de indruk dat de gemeente het helemaal niet erg vindt om niet fysiek te vergaderen, want er werd – buiten onze bestuursleden- slechts door twee bewoners die zich hadden aangemeld meegedaan. Gezien de vele reacties die de bewonersvereniging heeft ontvangen wordt door de bewoners deze maatregel niet positief ervaren. Er zijn al groepen bewoners bezig met een handtekeningenactie en er zijn bij ons aanmeldingen voor het gebruik van spandoeken. Gezien deze reacties kunnen wij ons alleen maar zorgen maken over de manier van invoeren zoals het tot nu toe plaatsvindt.

De gemeente heeft wel aangegeven dat zij nog een enquête zullen houden. Wij hebben een concept hiervan ontvangen, zoals deze in de wijk West wordt aangeboden. In deze enquête staat nergens de vraag of de bewoners betaald parkeren wensen, want volgens de gemeente is dit niet nodig, omdat u als gemeenteraad dit met de Visie in december 2020 al heeft beslist. Onze opinie is dat dit een vertekend beeld geeft. Want wij vinden dat een Visie uw wens is voor de toekomst, dus nog geen besluit. Te meer daar u eraan hebt toegevoegd dat, als het ingevoerd gaat worden, dit in overleg met de bewoners zou moeten gebeuren.

Verder krijgen wij de indruk dat bij de inspraak en via deze enquête alleen over “de kleur van het behang” gesproken kan worden en verder onze mond moeten houden. Al onze suggesties in de  online vergaderingen werden afgewezen met de mededeling dat deze niet haalbaar zouden zijn. Overigens hebben wij ook gesprekken gehad met onze lokale middenstand en zij hebben aan ons kenbaar gemaakt dat zij absoluut geen betaald parkeren wensen in de Groenenlaan tijdens de winkeluren. Wij kunnen ons daar geheel in vinden, te meer dat het parkeerprobleem in de wijk pas ontstaat na 18:00 uur.

In de online vergaderingen hebben wij de volgende voorstellen gedaan, zodat u daar ook weet van heeft:

  • Gratis 1e parkeervergunning voor alle woonhuizen, 2e, 3e etc wel betaald.(zou een mooie tussen oplossing kunnen zijn)
  • Als tijdsblok hadden wij aangegeven 18:00 uur tot 06:00 uur. (volgens gemeente niet haalbaar, omdat de blauwe brigade stopt met controleren na 22:00 uur)
  • Wij hebben een drietal plaatsen aangegeven waar geparkeerd kan worden buiten de wijk. Volgens ons zijn dit meer geschikte plaatsen dan de gemeente aangegeven heeft.
  • In de enquête vinden wij niets terug over de busjes, met het voorstel om deze buiten de wijk te parkeren. (Dit hoort er naar onze mening wel in te staan)

Ons verzoek aan u is om, als vertegenwoordiger van deze stad, en dus ook van de wijk Zuid, er alsnog voor te willen zorgen dat de inspraak op een juiste manier gaat plaatsvinden.

Zoals het nu gaat hebben wij het sterke gevoel dat de overheid niet echt aan hun bewoners denkt.

Met vriendelijke groet,
Namens de bewonersvereniging Schiedam Zuid

Albert Bons
(voorzitter)