Huurdersbelangen Organisatie Woonplus, ook bekend als “HOW”, is een vrijwilligersorganisatie die de collectieve belangen van huurders van Woonplus behartigd. Zojuist hebben zij de eerste nieuwsbrief gepubliceerd. In deze nieuwsbrief leest u samenvattend wat het bestuur heeft gedaan in het afgelopen jaar. Met deze nieuwsbrief wil het bestuur van HOW, huurders van Woonplus op de hoogte houden en zij hopen ook dat er op deze manier meer betrokkenheid wordt gecreëerd.

De nieuwsbrief kunt u hier downloaden.